Bite-sized learning, learning snacks of learning nuggets. Verschillende termen die gebruikt worden voor micro learning. Wat houdt deze leervorm eigenlijk in en hoe kun je het krachtig inzetten? Hoe lang of kort mag een micro learning duren? Is micro learning altijd online? Staat elke micro learning op zichzelf?

Micro learning houdt in dat leerstof in kleinere delen wordt aangeboden in de vorm van tekst, video, quiz, afbeeldingen of een opdracht van maximaal 7 minuten. Het is zo klein dat er vaak ruimte is om één leervraag te beantwoorden. Een mooi uitgangspunt is dat een medewerker de micro learning ‘even’ tussendoor kan volgen. Het is daarom een aantrekkelijke leervorm voor zowel medewerkers als organisaties. Het is voor de medewerker toegankelijk, flexibel te benaderen en niet tijdrovend. Voor organisaties kost het minder ontwikkeltijd en reduceert het trainingstijd.

Deze leervorm is vergelijkbaar met een druiventros, waarbij de micro learning de druif is. Het is los te benaderen en staat op zichzelf. Maar kan ook onderdeel uitmaken van een groter geheel (de druiventros). De druiventros is te vergelijken met een blended leertraject. Een blended leertraject is gericht op het aanleren van grote complexe vaardigheden of bekwaamheden, waarbij de meeste nadruk ligt op performance in de werkpraktijk.

Micro learning versterkt het blended leertraject. Het kan ingezet worden om snel nieuwe kennis over te brengen, zoals een wijziging in een wet of proces. Of om reeds opgedane kennis na een training on top-of-mind te houden. Bijvoorbeeld door elke dag via een app een aantal vragen te stellen over belangrijke onderwerpen die in een training zijn behandeld. Ook is het een geschikte leervorm voor het bieden van performance support. Het kan een acute vraag of probleem beantwoorden die zich in de praktijk voordoet. Denk hierbij aan een instructievideo over het uitvoeren van handelingen in een systeem. Het is een eenvoudige leervorm om online en offline toe te passen. Online door in een animatie van 3 minuten uit te leggen wat de nieuwe AVG wet inhoudt voor jouw organisatie. Offline door een quick reference card te maken van de meest gestelde vragen van klanten.

Micro learning kan op zichzelf staan, maar kan ook op verschillende manieren een krachtig onderdeel zijn van een blended leertraject. Belangrijk is dat de micro learning de leervraag beantwoordt en dat het toegankelijk is wanneer de medewerker dit nodig heeft.