De ontwikkelingen in Learning & Development gaan snel. Er zijn veel keuzes in leeractiviteiten om medewerkers te ontwikkelen; een open aanbod via een catalogus, inhouse maatwerktraining, een kant-en-klaar e-learningpakket, e-learning op maat, microlearning, gamification, workshops, coaching of een combinatie van dit alles. De uitgebreide technologische mogelijkheden die deze leeractiviteiten ondersteunen, maken de keuzes niet gemakkelijker.

Een valkuil die we regelmatig tegenkomen in organisaties, is dat niet de inhoud maar de vorm leidend is in het maken van keuzes. We horen dan bijvoorbeeld, ‘we willen e-learning of gamification’, zonder dat duidelijk is wat het bijbehorende doel is. Tele’Train heeft het #Smartlearning® concept ontwikkeld, dat organisaties helpt om de juiste keuzes te maken. Keuzes die aansluiten bij de organisatiedoelen, de leerdoelen, de doelgroep en de praktijk.

Met onze #Smartlearning® aanpak hanteren we drie succesfactoren die wij centraal stellen:

We creëren een flexibel leerlandschap met duidelijk gestelde doelen. Vervolgens bepalen we de routes die medewerkers kunnen bewandelen om deze doelen te bereiken. Daarin maken we slimme keuzes in leervormen die aansluiten op de doelgroep, de beschikbare middelen en de praktijk. De continuïteit borgen we door bijvoorbeeld een terugkerend aanbod van activiteiten, toepassingsopdrachten, toetsing of overdracht aan eigen trainers en leidinggevenden.

Wat de juiste keuze in leeractiviteiten is, verschilt per organisatie, afdeling of zelfs individu. Daarom maken we bij elke opleidingsvraag een onderwijskundig plan waarin we bepalen hoe een optimaal leerrendement wordt behaald, binnen de grenzen van beschikbare tijd en budget. Dit kan gaan over het ontwikkelen van medewerkers op één leerdoel, het effectiever maken van bestaande opleidingen of het uitwerken van een organisatiebrede academie.

Gestructureerd werken aan duurzame leerlandschappen: dat is wat wij noemen: Smartlearning!